Kwaliteitscontrole

De GGD toetst jaarlijks bij kinderopvanginstellingen of aan de voorwaarden in de wet wordt voldaan. De inspecties vinden aangekondigd of onaangekondigd plaats. Hun inspecteurs onderzoeken onder andere of de organisatie aantoonbaar beleid maakt van hygiëne, veiligheid en de pedagogische aanpak, of dit inzichtelijk is voor de ouders en of het in de praktijk wordt uitgevoerd. Er wordt ook onderzocht of voor ouders de medezeggenschap, de verstrekte informatie en de klachtenafhandeling goed is geregeld. En of er een goede verhouding is tussen personele inzet het geplaatste aantal kinderen en de beschikbare ruimte.

Hieronder treft u de meest recente GGD rapporten per vestiging aan: 

A.R. Holststraat 169

Cinemadreef 209 en 211

Cinemadreef 213