Gratis warme maaltijden

Het gebruik van de maaltijden en tussendoortjes is een gezamenlijke activiteit. Het gaat hierbij niet alleen om het eten en drinken maar ook om het contact met elkaar. De sfeer van het gezellig samenzijn en een rustmoment op de dag. Er is aandacht voor elkaar, er wordt gepraat en gezongen. Vanuit dit samen eten wordt aandacht besteed aan eenvoudige tafelmanieren. Hierbij is het voorbeeld van de pedagogische medewerksters (en de oudere kinderen) het belangrijkste. Het eten en drinken wordt niet aan de kinderen opgedrongen. De kinderen worden positief benaderd, eten dient iets leuks te blijven. De ervaring leert dat veel kinderen die thuis moeilijk eten, in de sfeer van het kinderdagverblijf wel trek hebben.

Zien eten, doet eten!

Bij de broodmaaltijd wordt een gevarieerd aanbod gedaan aan broodbeleg. Ook leren de kinderen een heleboel: handen wassen, het kiezen van beleg en de hoeveelheid boterhammen, zelf drinken en samen tanden poetsen.

Een voorbeeld uit het standaard pakket voeding:

  • vers fruit
  • bruin brood
  • soepstengels, rijstwafels, crackers, volkoren biscuits
  • warme maaltijd

Drinken:
melk en water