Cinemakids uitgangspunten

Het kind moet zich kunnen ontplooien in een kinderdagverblijf. Kinderopvang in een kinderdagverblijf betekent meer dan “gezellig bezig zijn met kinderen”. Om een basis te leggen voor het pedagogisch beleid heeft The Cinemakids uitgangspunten geformuleerd. Deze uitgangspunten zijn een kader voor het pedagogisch handelen en voor het leefklimaat binnen The Cinemakids.

  • Ieder kind is een uniek individu en dient als zodanig te worden geaccepteerd en gewaardeerd.
  • Ieder kind heeft recht op een volwassene die in de behoefte van het kind voorziet. Een kind heeft behoefte aan voeding, slaap, aandacht en genegenheid.
  • Ieder kind heeft de behoefte en het recht zijn mogelijkheden te onderzoeken om zich te ontwikkelen tot een vrij en zelfstandig mens.
  • Om zich te kunnen ontwikkelen is het noodzakelijk dat het kind zich veilig en vertrouwd voelt en weet dat de pedagogische medewerkster beschikbaar is wanneer het kind haar nodig heeft.
  • Daardoor krijgt het kind zelfvertrouwen wat weer leidt tot het verlangen en zoeken naar nieuwe uitdagingen en naar een grotere zelfstandigheid.
  • Zelfvertrouwen en zelfstandigheid groeien door te oefenen in zelf doen; door (misschien) te falen, terug te kunnen vallen op iemand die je begrijpt en de kans te krijgen het weer opnieuw te proberen.
  • Ieder kind heeft recht op respect. Dat wil zeggen dat het serieus wordt genomen en dat het kan rekenen op begrip en verdraagzaamheid.
  • Een kind neemt gedrag van volwassenen over. De pedagogische medewerkster is met haar gedrag een voortdurend voorbeeld.

Bij The Cinemakids wordt voor ogen gehouden dat ieder kind de individuele aandacht en zorg krijgt die het nodig heeft, waarbij het belang van de groep als geheel niet uit het oog verloren wordt. Het individu mag niet lijden onder de groep zoals ook de groep niet mag lijden onder het individu.