Gediplomeerde professionals

Alle pedagogische medewerksters van The Cinemakids zijn in het bezit van minimaal een MBO-diploma, Verklaring omtrent goed gedrag (VOG) en een EHBO diploma. Daarnaast werken de meeste pedagogische medewerksters al langer dan 10 jaar bij The Cinemakids. Dit geeft vertrouwen aan zowel de ouder(s) als de kinderen.

De naschoolse opvang kinderen worden altijd door onze pedagogische medewerksters opgehaald in onze eigen auto’s/bussen.